✮علمي و آموزشي ومطالب جذاب✮
۩۞۩ علمی ,خنده دار,اخبار جالب,مطالب جالب,ترول,آموزشی,طنز,درسی۩۞۩
قالب وبلاگ
آماروبلاگ

پاسخ پرسش ها وفعالیت های کتاب علوم زیستی وبهداشت

پاسخ فعالیتها و پرسش های کتاب علوم زیستی و بهداشت

فعاليت هاي فصل اول

فعاليت صفحه 2: 

1  – خطاهاي بينايي:1 -  وقتيكه هوا تاريك است اشيا را به خوبي نمي بينيم 2 - كوچك ديده شدن اشياي دور 3 - ديدن سراب 4 – وقتيكه اتومبيلي به طرف جلو حركت مي كند به نظر مي رسد چرخهاي آن به عقب مي چرخند

خطاهاي شنوايي: 1 - سنگين شدن گوش 2 - وقتيكه آب به گوشمان مي رود گوشمان خوب نمي شنود
 3 - دركنار صداهاي بلند صداهاي ضعيف را نمي شنويم 4 – در خيابان متوجه صداي ماشين ها نمي شويم

خطاي بويايي: 1 - وقتيكه سرماخورده ايم بوها را تشخيص نمي دهيم 2 - وقتيكه ادكلن استفاده مي كنيم اول بوي آنرا احساس مي كنيم ولي بعد از مدتي بوي آنرا احساس نمي كنيم 3 – بوي عطرها را اشتباهي مي گيريم

خطاي چشايي: 1 - مزه غذاهاي خيلي داغ يا خيلي سرد را احساس نمي كنيم2 - وقتيكه سرما خورده ايم احساس مي كنيم دهانمان تلخ مزه شده است 3 – بعد از مسواك زدن مزه غذا ها را متوجه نمي شويم

خطاي لامسه: 1 – وقتيكه يخي را در دستمان مي گيريم اول احساس سرما مي كنيم ولي بعد از مدتي فكر مي كنيم دستمان مي سوزد 2 – وقتي كفش تنگي را مي پوشيم اول آن را احساس مي كنيم ولي بعدا حس نمي كنيم

2 -  با استفاده از وسايل دقيق اندازه گيري

3 – با ساختن وسايلي مانند راديو، تلوزيون، تلفن و موبايل

فعاليت صفحه 5 

1 – پيشرفت تكنولوژي و ساخته شدن وسايل دقيق آزمايشگاهي، پيشرفت وسايل ارتباط جمعي و غيره

2 – بلي، زيرا ممكن است اشتباه باشند.                                      

 3 – خير، زيرا گاهي دانشمندي بدون پيمودن مرحله اي به مرحله ديگر وارد مي شود

4 – تعريف مسئله: آيا واقعا ممكن است بدون وجود مگس هاي ديگر مگسي از گوشت فاسد بوجود آيد

جمع آوري اطلاعات: او ابتدا مقداري گوشت را در هواي آزاد گذاشت چند روز بعد جانوران كرمي شكل در آن پيدا شدند اين كرمها پس از چند روز به مگس تبديل شدند او سپس گوشتهاي جانوران مختلف را به اين روش آزمايش كرد و اطلاعاتي را به دست آورد

 فرصيه سازي: نوزادان كرمي شكل از ذرات ريزي كه مگس ها روي گوشت فاسد بر  جاي مي گذارند به وجود مي آيند

آزمايش فرضيه: قرار دادن گوشت در ظروف سربسته و سرباز

ثبت يافته ها: در كتاب چيزي در اين مورد اشاره نشده است

تفسير يافته ها و نتيجه گيري: مگس خودبخود از گوشت گنديده بوجود نمي آيد بلكه هر مگسي حاصل تخم گذاري مگس هاي ديگر است

انتشار گزارش: انتشار كتابي بنام ‹‹ آزمايش هايي درباره پيدايش حشرات››

5 – پنهان كردن گوشت در زير خاك، گذاشتن گوشت در ظرفهاي دربسته

پرسش و تحقيق صفحه 8

1 – اگرچه اولين كسي كه براي نظريه پيدايش خودبخودي موجودات زنده ايراد گرفت فرانچسكو ردي بود اما او نتوانست اين نظريه را بطور كامل رد كند بعد از وي در سال 1748 كشيشي بنام اسپالانزاني مقداري سبزي و گوشت را در آب جوشاند و سپس آن را در ظرفي شيشه اي ريخت و درب ظرف را با حرارت دادن مسدود كرد او مشاهده كرد كه در ظرف در بسته هيچ ميكرو اورگانيسمي (موجودي) بوجود نمي آيد و مواد غذايي فاسد نمي شود. طرفداران نظريه پيدايش خودبخودي چنين استدلال كردند كه ورود هوا به درون ظرف براي پيدايش خودبخودي موجودات زنده لازم است و به اين ترتيب آزمايش اسپالانزاني را رد كردند بعد از اسپالانزاني دانشمندي بنام لويي پاستور با آزمايش خود نظريه پيدايش خودبخودي را بطور كامل باطل كرد پاستور در آزمايشي مقداري گوشت را در ظرف شيشه اي كه به سر آن لوله اي به شكل S وصل شده بود قرار داده و آنرا جوشاند وي مشاهده كرد اگرچه مواد غذايي موجود در ظرف در تماس با هوا هستند ولي هيچ موجودي داخل ظرف بوجود نمي آيد و غذا فاسد نمي شود او چنين استدلال كرد كه ميكروبها در محل خميدگي لوله باقي مي مانند و نمي توانند به مواد غذايي برسند در نتيجه نمي توانند غذا را فاسد كنند

2 – خير، روش علمي فقط مي تواند به سوالاتي پاسخ دهد كه بتوان آنها را در آزمايشگاه يا طبيعت مورد مشاهده، اندازه گيري يا آزمايش قرار داد.

3 – تعدادي گاو هم اندازه، هم نژاد، هم سن و سالم انتخاب مي كنيم سپس آنها را به دو دسته تقسيم مي كنيم هر دو گروه را در طويله هاي يكسان (دماي يكسان، نور يكسان، ميزان رطوبت يكسان و غيره)  نگه داري مي كنيم براي گاوهاي گروه اول موسيقي پخش مي كنيم ولي براي گاوهاي گروه دوم موسيقي پخش نمي كنيم سپس به مدت چند هفته شير گاوها را دوشيده، اندازه گيري كرده و يادداشت مي كنيم بعد از گذشت چند هفته ميانگين شير بدست آمده از هر گروه را محاسبه مي كنيم. اگر ديديم شير گاوهايي كه براي آنها موسيقي پخش كرده ايم بيشتر از گاوهايي است كه براي آنها موسيقي پخش نكرده ايم نتيجه مي گيريم كه موسيقي سبب افزايش شير گاوهاي شيرده مي شود و لي اگر ميزان شير بدست آمده از هر دو گروه يكسان باشد نتيجه مي گيريم موسيقي بر ميزان شير گاوهاي شيرده تاثيري ندارد

4 – اين كار براي تفسير نتايج لازم است زيرا در صورتي كه چند عامل بطور همزمان تغيير كنند ما نمي توانيم بفهميم نتيجه به دست آمده مربوط به كداميك از عوامل بوده است.

 

 

 

 

فعاليت هاي فصل  دوم

فعاليت صفحه 12

1 – تا رنگ موجود در روي آن از بين برود.

2 – زيرا در موقع بريدن تعدادي از سلولها و واكوئل هاي آنها پاره مي شود و رنگ موجود در آنها خارج مي شود

3 – حدود 55 تا 60 درجه سانتي گراد

4 – سلولها در اثر گرما مي ميرند و غشا خاصيت نفوذ پذيري انتخابي خود را از دست مي دهد و رنگ موجود در واكوئل از آنها خارج مي شود

5 – زيرا    اولا مقداري از مواد موجود در آنها در اثر گرما از بين مي رود

              دوما مقداري از مواد موجود در آنها نيز از سلولها خارج شده و وارد آب مي شود

فعاليت صفحه 14

تفاوت بين كروموزومهاي مختلف: كروموزومها از نظر طول و نيز از نظر محل قرار گرفتن سانترومرها باهم تفاوت دارند.

كروموزومها متعلق به مرد هستند.

جواب سوال زير شكل بالاي صفحه 15   

 جفت كروموزوم آخر (شماره 23) در مرد بصورت XY  ولي در زن بصورت XX است

جواب سوال زير شكل پايين صفحه 15  سطوح پايين تر وقتيكه باهم جمع مي شوند سطوح بالاتر را بوجود مي آورند (مثلا سلولها باهم بافت را بوجود مي آورند و افراد باهم يك جمعيت را بوجود مي آورند)

 - زنده بودن از سطح سلول شروع مي شود

فعاليت صفحه 18

1 – افزايش آلودگي هوا، نازك شدن لايه ازون، مصرف سيگار و مواد الكلي، استفاد از مواد شيميايي سرطان زا در بعضي صنايع، استفاده بيش از حد از افزودنيهاي غذايي و غيره

2 – الف - در صورتيكه ما در مراحل اوليه از وجود سرطان آگاه شويم مي توانيم نسبت به درمان آن اقدام نماييم و يا از پيشرفت آن جلوگيري كنيم

ب – خير، فقط مي توان سرطان را درمان كرده و يا از پيشرفت آن جلوگيري كرد

پرسش و تحقيق صفحه 18

1 – الف: ريزترين: باكتري كروي       درشت ترين: سلول درون برگ

        ب: قطر سلول پوشاننده سقف دهان حدود 20 ميكرون است و طول يك باكتري ميله اي حدود 4 ميكرون است در نتيجه قطر سلول پوشاننده سقف دهان 5 برابر طول يك باكتري ميله اي است

ج : هر سانتي متر 10 ميلي متر است در نتيجه هر سانتي متر برابر 1000 * 10 يا 10000 ميكرون است

2 – الف: ميتوكندري    ب: غشاي سلول     ج: كلروپلاست    د: هسته     ه: غشاي سلولي

رديف

نام سلول

غشاي سلولي

كلروپلاست

ميتوكندري

هسته

ديواره سلولي

1

سلول پوشاننده سقف دهان انسان

+

-

+

+

-

2

سلول ماهيچه اي

+

-

+

+

-

3

سلول برگ

+

+

+

+

+

4

سلول ريشه هويج

+

-

+

+

+

 3 - تذكر: همه سلول ها همه اندامكها را دارند به جز:

                   الف – كلروپلاست كه فقط در بخشهاي سبز گياهان وجود دارد

                   ب – ديواره سلولي كه فقط در سلولهاي گياهي وجود دارد            پس:

 

 

4 –   دستگاه گلژي در سلول ترشح كننده شيره معده             ميتوكندري در سلول ماهيچه اي             

        كلروپلاست در سلول سبز رنگ موجود در گياه

5 – 1 - پيكر همه موجودات زنده از سلول ساخته شده است

       2 - سلول كوچكترين واحد سازنده پيكر موجودات زنده است و واكنشهاي شيميايي اساسي درون آن انجام مي شود

      3 - هر سلول از تقسيم سلولهاي ديگر بوجود آمده است

6 – تا پروتئين ساخته شده را وارد شبكه آندوپلاسمي كنند.

7 – بعضي از سلولهاي تومورهاي بدخيم از جاي خود كنده شده و همراه با گردش خون يا ساير مايعات بدن به بافت هاي ديگر بدن برده مي شوند اين سلولها در محل جديد شروع به تقسيم كرده و توده هاي بدخيم ديگري ايجاد مي كنند

8 – شبكه اي از رشته ها و لوله هاي پروتئيني

 

 


فعاليت هاي فصل سوم

 

جواب سوال زير شكل صفحه 21     ماده گوگردي سر چوب كبريت و احتمالا فلزاتي كه در كفش بكار رفته است

فعاليت بالا ي صفحه 22

 

1 - تفاوت: مونو ساكاريدها  از يك واحد، دي ساكاريدها از دو واحد و پلي ساكاريدها از چند واحد ساخته شده اند    

       شباهت: هر سه از واحد هاي يكساني (مونو ساكاريد) ساخته شده اند

 

2 – تفاوت: اولا مولكول سلولز خطي بوده و بدون انشعاب است ولي مولكول هاي گليكوژن و نشاسته منشعب هستند دوما نحوه اتصال واحد ها در سه مولكول باهم متفاوت است

     شباهت: هر سه از واحدهاي يكسان (مونو ساكاريد) ساخته شده اند

فعاليت پايين صفحه 22 

1 – آبي مي شود         

 2 – با افزودن مقداري لوگول، اگر آبي شود پي مي بريم كه نشاسته دارد      

3 – خير

فعاليت بالا ي صفحه 24

از اين آزمايش ها نتيجه مي گيريم پروتئين سفيده تخم مرغ در اثر گرما منعقد مي شود ولي پروتئين شير در اثر گرما منعقد نمي شود و برعكس پروتئين شير در اثر افزودن آبليمو يا سركه منعقد شده و رسوب مي كند ولي پروتئين تخم مرغ منعقد نمي شود پس نتيجه مي گيريم پروتئين هاي مختلف داراي خواص متفاوتي هستند

فعاليت پائين صفحه 24

1 – بيشترين سرعت در دماي 43 درجه  و كمترين سرعت در دماي 6 در جه

2 – زيرا در اين دما به آنزيم ها آسيب مي رسد

 3 – زير ا اين دما ممكن است به آنزيمها آسيب برساند

پرسش و تحقيق صفحه 25

1 –  1 – گلوكز  2 – گلوكز  3 – پروتئين 4 – يك مولكول گليسرول و سه مولكول اسيد چرب

2 – مونوساكاريد        

 3 – زيرا شكل جايگاه فعال آنزيمها باهم متفاوت است

4 – آب حلال خوبي است، در صفر درجه يخ مي بندد و در 100 درجه به جوش مي آيد، داراي كشش سطحي زيادي است، رساناي ضعيفي است و ...

5 – حيات مجموعه اي از واكنشهاي شيميايي و فرايندهاي فيزيكي است كه فقط در محيط آب امكان پذير هستند و بدون آب فرايندهاي زيستي انجام نمي شوند و …

6 – چون هر دو از واحدهاي يكساني (مونوساكاريد) ساخته شده اند و هر دو از اتمهاي كربن هيدروژن و اكسيژن ساخته شده اند

7 – زيرا نقش آنزيمي دارند

 

 


فعاليت هاي فصل چهارم

سوالات متن صفحه 27

الف: وزن برگها و مقدار آبي كه براي آبياري بكار برده بود اندازه نگرفته بود و آزمايش خود را كنترل نكرده بود

ب:  وزن برگها و مقدار آب مصرف شده براي آبياري درخت را نيز اندازه مي گرفتم

ج: تا خاك بشكه به بيرون نريزد يا از بيرون خاكي وارد بشكه نشود

فعاليت صفحه 27

1 – الف: نمودار مقابل       

ب: 25   

ج: اگر شدت نور يكسان نبود نتيجه اي

 كه از آزمايش مي گرفتيم درست نبود

د: با افزايش غلظت 2CO هوا تا 14/0 درصد

2 –  الف: در دماي حدود 35 درجه                 

ب: زيرا دماي زياد باعث اختلال در كار

 آنزيم ها مي شود

ج: شدت فتوسنتز بيشتر خواهد بود

 د: شدت نور، سطح برگ، مقدار كلروفيل، تعداد روزنه ها و غيره

فعاليت بالا ي صفحه 29

1 – اين گياهان نيز كلروفيل دارند ولي به خاطر وجود رنگيزه هاي ديگر، برگ آنها سبز ديده نمي شود پس اين گياهان نيز فتوسنتز انجام داده و انرژي خود را از خورشيد بدست مي آورند

 2 – سيب زميني ها در محيطي نگه داري شده اند كه نور وجود داشته است  و یا بیرون خاک از خاک بوده است.

فعاليت صفحه 30

الف: زيرا اين گياهان كلروفيل كمي دارند لذا كمتر فتوسنتز مي كنند وكمتر رشد مي كنند

ب: زيرا اين گياهان طي عمل فتوسنتز مقداري اكسيژن آزاد مي كنند كه ماهي ها از آن براي انجام تنفس استفاده مي كنند

ج: نازك هستند تا تبادلات گازي به راحتي و به سرعت انجام گيرد، سطح وسيعي دارند تا نور بيشتري جذب كنند

فعاليت صفحه 31

الف: دو ظرف مانند شكل صفحه 31 كتاب آماده مي كنيم (اندازه ظرفها، اندازه لوله هاي آزمايش، اندازه و نوع گياه آبزي و دماي آب در هر دو ظرف بايد برابر باشد) اكنون به يكي از گياهان نور بيشتر و به گياه ديگر نور كمتري مي دهيم سپس مقدار اكسيژن جمع شده در هر يك از لوله هاي آزمايش را اندازه مي گيريم در هر لوله، اكسيژن بيشتري جمع شده باشد شدت فتوسنتز بيشتر بوده است

ب: همان آزمايش قسمت الف را انجام مي دهيم با اين تفاوت كه اين دفعه بايد ميزان نور تابيده شده به هر دو گياه برابر باشد و فقط دماي يكي از ظرفها بايد بيشتر و دماي ظرف ديگر بايد كمتر باشد

پرسش و تحقيق صفحه 32

1 -     توجه: همه جانوران و قارچها مصرف كننده هستند و همه گياهان و جلبكها توليد كننده هستند پس:

    آدمي: مصرف كننده     قارچ: مصرف كننده       جلبك: توليد كننده      زنبور عسل: مصرف كننده

2 – الف: ساخته نشدن كلروفيل به علت نبود منيزيم

      ب: چون ميزان كلروفيل در گياه كاهش يافته است فتوسنتز نيز به ميزان كمتري انجام مي گيرد در نتيجه مقدار نشاسته كاهش مي يابد

3 – تا روزنه ها در اثر نشستن گرد و خاك بر روي آنها، بسته نشوند همچنين اينكار باعث مي شود تا ميزان آب تبخير شده از گياه كاهش يابد

4 – داشتن كلروپلاست فراوان، نازك بودن، داشتن سطح وسيع (پهن بودن)، داشتن روزنه هاي فراوان، داشتن رگبرگ فراوان

5 – جلبكها، زيرا حدود سه چهارم سطح زمين را آب مي پوشاندكه در داخل اين آبها مقادير زيادي جلبك زندگي مي كند

6 – چون نور خورشيد حداكثر تا عمق صد متري آب نفوذ مي كند

7 – ميانبرگ، زيرا كلروفيل زيادي دارد

8 – الف: نمودار مقابل

 

 

 

 

 

 

 

ب: در ساعت 2 بامداد حدود 5/47 و در ساعت 10 صبح حدود 2/1

ج: ساعت 4 بعد از ظهر، زيرا در اين موقع ميزان نوري كه به گياهان مي تابد زياد است

د: زيرا شدت نور در طول شبانه روز متغير بوده است


فعاليت هاي فصل پنجم

فعاليت صفحه 36

1 – غذاهاي جانوري

2 – با وجود اينكه مقدار پروتئين زيادي در لوبيا وجود دارد ولي همه اسيدهاي آمينه اساسي در لوبيا وجود ندارد

3 – بايد غذاهاي گياهي را بصورت تركيبي مورد استفاده قرار داد

4 – درصد پروتئين موجود در گوشت گياهي بيشتر از گوشت جانوري است ولي ميزان اسيدهاي آمينه اساسي موجود در گوشت گياهي كمتر از گوشت جانوري است

فعاليت صفحه 37

الف: بهبود مسائل تغذيه اي با توجه به وضعيت اقتصادي و فرهنگي جامعه، توجه به مسائل تغذيه اي بويژه در سنين رشد، توجه به عادات و فرهنگ تغذيه در نقاط مختلف كشور و غيره

ب: 1 – خير، فرهنگ و آداب تغذيه اي در كشورهاي مختلف متفاوت است همچنين وضع اقتصادي و ميزان دسترسي افراد به غذا ها در جوامع مختلف يكسان نيست

2 – بلي، ممكن است خانواده اي از نظر اقتصادي وضع خوبي داشته باشد ولي به خاطر بي اطلاعي از ارزش غذايي غذاهاي مختلف، غذاهايي را كه داراي ارزش غذايي پايين است مصرف كرده و دچار سوء تغذيه شود.

3 – هر دو، در اولين فرصت و در كوتاه مدت بايد ميزان پزشك ها را افزايش داد تا نسبت به درمان افرادي كه دچار سو تغذيه شده اند بپردازند و در مرحله بعدي و در دراز مدت بايد اطلاعات مردم را بالا برد تا با مصرف صحيح مواد  دچار سو تغذيه نشوند

فعاليت صفحه 38

1 –  الف:  شير               ب: قند و شكر               ج: ميوه ها و سبزيجات             د: شير

2 –  الف: نرم مي شود زيرا گرما سبب مي شود پوشش دانه هاي نشاسته پاره شود

       ب: سفت مي شود زيرا گرما سبب مي شود پروتئين ها شكل خود را از دست داده و منعقد شوند

       ج: نرم مي شود زيرا در اثر گرما لايه مياني نرم شده و سلولها از هم جدا مي شوند

       د:گوشت نرم مي شود زيرا گرما باعث مي شود رشته هاي گوشت از هم جدا شوند

3 – الف: زيرا وجود پروتئين براي رشد و ترميم بدن لازم است     

       ب: زيرا تخم مرغ داراي پروتئين بيشتري نسبت به نان است

4 –  الف: ماهي دودي    ب: ذرت    ج: كلم    د: غذاهايي كه چربي كمي دارند      هـ: لوبياي سفيد، سويا

5 –  نان كامل: سلولز  شكر: انرژي  كره: عايق بودن  تخم مرغ: پروتئين لوبياي سويا: گوشت مصنوعي

6 – ممكن است غذايي داراي پروتئين زيادي باشد ولي ميزان اسيدهاي آمينه اساسي موجود در آن كم باشد و يا برعكس ممكن است غذايي مقدار پروتئين كمتري داشته باشد ولي مقدار اسيدهاي آمينه اساسي موجود در آن زياد باشد

جواب سوال متن صفحه 45         ويتامين C موجود در غذاها از بين رفته بود

پرسش و تحقيق صفحه 47                               

1 –      آهن: كم خوني (آنمي)       ويتامين A: شب كوري و گزروفتالمي       كلسيم: راشيتيسم      

          ويتامين D: راشيتيسم        يد: گواتر

2 – اولا كاروتن موجود در هويج مي تواند در بدن به ويتامين A تبديل شود 

      دوما هويج داراي مقادير زيادي الياف است كه از ابتلاي به يبوست و سرطان رورده بزرگ جلوگيري مي كند

     سوما هويج داراي بعضي از مواد معدني مهم است

3 –

4 – تعدادي موش يا كبوتر يكسان (سالم، هم اندازه، هم نژاد و همجنس و غيره) انتخاب كرده و آنها را به دو دسته تقسيم مي كنيم هر دسته را در قفسهاي جدا گانه باشرايط يكسان (نور يكسان، آب يكسان، دماي يكسان و غيره) نگه مي داريم به جانوران قفس اول برنج پوسته دار و به جانوران دسته دوم برنج بدون پوسته مي دهيم حال اگر بعد از مدتي ديديم جانوراني كه به آنها برنج بدون پوسته داده ايم به بري بري مبتلا شدند ولي جانوراني كه به آنها برنج سبوس دار داده بوديم به اين بيماري مبتلا نشدند مي فهميم كه پوسته برنج داراي موادي است كه از ابتلا به بيماري بري بري جلوگيري مي كند

5 – الف: نمودار مقابل

 

 

 

ب: مقداري از ويتامين C در اثر گرما

 از بين مي رود و مقداري از ويتامين C

نيز از كلم خارج شده وارد آب مي شود

 

 

ج: توصيه مي كنيم: اولا سبزيجات را نيم پز كند و در موقع پختن سبزيجات آنها را زياد حرارت ندهد

                        دوما آب سبزيجات را دور نريزد زير اين آب داراي بسياري از مواد موجود در سبزيجات است

 

فعاليت هاي فصل ششم

فعاليت صفحه 49                                             

1 – قد، رنگ، اندازه بدن، فرم گوشها، فرم دم، شكل صورت و غيره

2 – همه چهار پا دارند، همه پارس مي كنند، بدن همه آنها پوشيده از مو است، همه دندانهاي تيزي دارند و غيره

فعاليت صفحه 50      با توجه به اطلاعات به دست آمده از هر كلاس نمودار رسم مي گردد

فعاليت صفحه 51      با توجه به نتايج حاصل از آزمايش تعيين گروه خوني جواب داده مي شود

فعاليت صفحه 52      2 – بله

فعاليت صفحه 57      1 - زيرا هميشه A مقابل T و C مقابل G قرار مي گيرد        

                                   2 – از سيتوپلاسم و از غذاهايي كه مي خوريم

فعاليت صفحه 59      هر دو ولي محيط بيشتر موثر است

سوال متن صفحه 59

هردو – بستگي به نوع صفت دارد در بعضي از صفات مانند رنگ چشم، گروه خوني و اثر انگشت فقط وراثت دخالت دارد و در بعضي از صفات مثل ساخته شدن كلروفيل يا رشد بدن، هم محيط و هم وراثت دخالت دارند

پرسش و تحقيق صفحه 61

1 – دانشمندي بنام گريفيت در موقع كار كردن بر روي بيماري ذات الريه كشف كرد كه ماده وراثتي موجودات زنده مولكول DNA مي باشد بعد از آن دانشمندي بنام چارگف كشف كرد كه در مولكولهاي DNA هميشه A مقابل T و C مقابل G قرار مي گيرد و در نهايت دانشمنداني بنام واتسون و كريك ساختار سه بُعدي مولكول DNA را كشف كردند آنها گفتند كه مولكول DNA همانند نردباني است كه به دور محور فرضي پيچ خورده است

2 – تا اطلاعات وراثتي موجود در مولكول DNA تغيير نكرده و يا از بين نرود

 3 – DNA در افراد مختلف متفاوت است زيرا افراد مختلف از سلولهاي تخم متفاوتي (سلولهاي جنسي متفاوتي) بوجود آمده اند

 دو قلوهاي يكسان DNA يكساني دارند زيرا هر دو از يك سلول تخم (سلولهاي جنسي يكساني) بوجود آمده اند

4 – صفاتي مانند: گروههاي خوني، رنگ چشم، فرم صورت، حالت موها، شكل بيني و غيره

 صفاتي كه تحت تاثير محيط بوجود آمده اند: زبان  و لهجه اي كه با آن صحبت مي كنيم، قد، وزن، تيره بودن يا نبودن پوست و غيره

      عوامل محيطي كه بيشتر بر ماتاثير گذاشته اند عبارتند از: نوع تغذيه، شرايط آب و هوا، فرهنگ و غيره

5 –       الف: 10 كروموزوم                       ب: 5 جفت                    ج: 10 كروموزوم                 

            د: چهار سلول – هر سلول داراي 5 كروموزوم خواهد بود

توجه: در تقسيم ميتوز از يك سلول دو سلول بوجود مي آيد و تعداد كروموزمها ثابت مي ماند

         در تقسيم ميوز از هر سلول چهار سلول بوجود مي آيد و تعداد كروموزومها نصف مي شود.

6 –            الف: ريبوزومها                   ب: به كمك مولكولي بنام RNA

فعاليت هاي فصل هفتم

فعاليت صفحه 63  

1 –      اولا خورشيد موجود زنده نيست و ثانيا خورشيد غذا نيست

2 –        يونجه              كفشدوزك            گنجشك           مار          عقاب              

                                               گندم          مرغ            انسان

سوال زير شكل صفحه 63         

       14 زنجيره

 

فعاليت صفحه 64 

 مي توانيد در مورد زنجيره هاي غذايي موجود، نوع موجودات و محل زندگي آنها، نحوه گرفتن گازها از هوا، محيط زيست موجودات زنده و غيره صحبت كنيد

 

فعاليت صفحه 71

1 –    اولا: تا باد آنها را خشك نكند و آنها را پراكنده نكند       

         دوما: تا خورشيد آنها را خشك نكند و همچنين باعث مرگ تجزيه كنندگان موجود در بر گها نشود

2 – آب باران مي تواند مواد حاصل از پوسيدگي را شسته و با خود ببرد همچنين خيس شدن سبب مي شود برگها به هم چسبيده و در نتيجه نفوذ هوا به لابه لاي آنها كاهش يابد و به عبارت ديگر زيرا خيس شدن مانع از پوسيدگي مي شود

3 – تا اكسيژن كافي به تجزيه كنندگان برسد

 4 – در خاك ميكروبهاي زيادي زندگي مي كنند با افزودن خاك، ميكروبهاي موجود درخاك مي توانند سبب پوسيدگي كودبرگ شوند

5 – تا اسيد توليد شده در موقع پوسيدگي را خنثي كند

6 – زيرا ساقه هاي كلم سفت هستند و دير پوسيده مي شوند كوبيدن سبب مي شود عمل پوسيدگي با سرعت بيشتري انجام گيرد

7 – تا هوا بتواند لابه لاي آنها نفوذ كند

 8 – زيرا رطوبت براي پوسيدگي لازم است ولي خيس شدن سبب چسبيدن برگها به يكديگر و در نتيجه  مانع از پوسيدگي مي شود

9 – زيرا اين مواد يا تجزيه نمي شوند و يا با سرعت كمتري تجزيه مي شوند و از طرف ديگر بعضي از اين مواد مي توانند سبب مرگ تجزيه كنندگان شوند

10 – تا پوسيدگي در همه جاي آن بصورت يكنواخت انجام گيرد

فعاليت صفحه 72

1 – گرما، نور، ساييدگي، انجماد

2 – براي پوسيدگي وجود رطوبت لازم است چون جسد فرد خشك شده است لذا ميكروبها نتواسته اند روي آن فعاليت كرده و آن را تجزيه كنند

3 – در روز اول چون تعداد باكتريهاي موجود در برگها كم است لذا ميزان گرماي توليد شده نيز كم بوده و دماي برگها پايين است از روز اول تا روز هفتم به تدريج بر تعداد باكتريها افزوده شده در نتيجه ميزان گرماي توليد شده نيز افزايش يافته و دماي برگها بالا مي رود در روز هفتم به دليل افزايش دما و مواد اسيدي و سمي، تعداد زيادي از باكتريها از بين رفته و تعداد آنها كاهش مي يابد در نتيجه ميزان گرماي توليد شده نيز كاهش يافته و دماي برگها پايين مي آيد

 

4 – الف: يا جانوران ديگر آنها را خورده اند و يا اينكه پوسيده شده اند           

      ب: زيرا اين مواد تجزيه پذير نيستند

      ج: خير زيرا روزنامه قابل تجزيه است و تجزيه مي شود (البته به شرطي كه شرايط لازم براي پوسيدگي فراهم باشد)

5 – به محض ذوب شدن يخ غذاها، ميكروبهاي موجود در آنها شروع به فعاليت كرده و غذا را فاسد مي كنند از طرف ديگر انجماد سبب مي شود تا غذا ها انسجام خود را از دست دهند در نتيجه اگر چنين غذايي را دوباره يخ زده بكنيم احتمال فعاليت باكتريها در آن زياد تر خواهد بود

 

اكسيژن

فعاليت صفحه 76                                                                                                      

تنفس

 

 

فتوسنتز 

                                                                                             

1 – اين چرخه، اكسيژن مورد نياز براي

دي اكسيد كربن

 تنفس جانوران را فراهم مي كند                                                                

 

 

 

2 – هنگامي كه ريشه اين گياهان در خاك پوسيده و تجزيه مي شود پروتئين هاي موجود در آنها توسط باكتريهاي شوره گذار به نيترات تبديل مي شود و باعث حاصلخيزي خاك مي شود

3 – اولا بطور مرتب خاك را شخم بزنند تا اكسيژن به داخل خاك نفوذ كند و باكتري هاي تجزيه كننده، شوره گذار و تثبيت كننده نيتروژن فعاليت كنند دوما خاك را بصورت غرقابي آبياري نكنند زيرا در اينصورت اكسيژن به داخل خاك نفوذ نمي كند و باكتريهاي شوره زدا فعاليت مي كنند

 

 فعاليت صفحه 77

1 – در فصل پاييز و زمستان به دليل اينكه اكثر گياهان در خواب زمستاني هستند 2CO مصرف نمي كنند از طرف ديگر به دليل سردي هوا مردم از سوختهاي فسيلي براي گرم كردن خانه هاي خود استفاده مي كنند لذا اين دو عامل (مصرف نشدن 2CO و توليد 2CO) سبب افزايش تدريجي 2CO هوا مي شوند و به اين ترتيب در فروردين ماه مقدار 2CO هوا به بيشترين مقدار خود مي رسد  در فصل بهار و تابستان برعكس، گياهان فتوسنتز انجام مي دهند لذا 2CO مصرف مي شود و از طرف ديگر به دليل گرم شدن هوا مردم كمتر از سوختهاي فسيلي استفاده مي كنند و به اين ترتيب رفته رفته تا اوايل پاييز مقدار 2CO هوا كاهش يافته و در مهر ماه به كمترين مقدار خود مي رسد

خير، زيرا در اين مناطق تغييرات دما و در نتيجه تغييرات ميزان توليد و مصرف 2CO محسوس نيست

 

2 – بلي، تهيه كردن آب، خاك، نور و جاي مناسب براي گياهان در داخل سفينه مشكل مي باشد

 

 

3 – الف: نمودار مقابل             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب: تغييرا ت شدت فتوسنتز در طول شبانه روز به دليل تغييرات ميزان نور

 ج: برعكس ميزان دي اكسيد كربن، يعني در روز افزايش يافته و در شب كاهش مي يابد

 

4 – استفاده از انرژي نور خورشيد، باد، آب، انرژي هسته اي و غيره

 - استفاده از وسايل نقليه عمومي، فرهنگسازي در مصرف سوخت، تنظيم موتور ماشينها، استفاده از ماشينهاي كم مصرف و غيره

 - ايجاد فضاهاي سبز، ايجاد جنگل هاي مصنوعي، درختكاري و غيره

 

 

 

فعاليت صفحه 80

1 – با توجه به غذاهاي خورده شده رسم شود

2 – قيمت هاي داده شده فرضي هستند.

     الف:            گوشت گاو    3500 تومان   گوشت گوسفند  4000 تومان      گوشت مرغ 1500 تومان

      ب:                هويج 100 تومان              سيب زميني 150تومان              كاهو 200 تومان

براي محاسبه قيمت هر گرم، قيمت يك كيلو را به 1000 تقيسم مي كنيم

ميانگين مواد گوشتي:                3000 = 3 : (1500 + 4000 + 3500 )           

ميانگين سبزيجات:                        150 = 3 : (200 + 150 + 100)

بلي هرقدر ماده غذايي به ابتداي زنجيره نزديكتر باشد قيمت آن پايين تر خواهد بود

بلي، هزينه صرف شده براي توليد، هزينه لازم براي نگهداري و فروش،  ميزان عرضه و تقاضا، ارزش غذايي، فصل هاي مختلف، ميزان بارندگي يا خشكسالي و ...

گرانترين گوشت: گوسفندي، هزينه توليد آن بالا است ارزش غذايي و مقبوليت بيشتري دارد

ارزانترين سبزي: هويج، زيرا به ميزان زيادي توليد مي شود و هزينه توليد آن پايين است

گرانترين سبزي: كاهو، زيرا نگهداري آن مشكل بوده و هزينه توليد آن زياد تر است

3 – الف: ارزش غذايي، هزينه صرف شده براي توليد، ميزان مقبوليت غذا در ميان مردم، بيماريهايي كه از هر زنجيره مي تواند به انسان منتقل شود و غيره

      ب: در زنجيره الف اولا احتمال انتقال بيماريهاي مشترك ميان گاو و انسان وجود دارد و دوما زنجيره الف بيشتر از زنجيره ب سبب آلودگي محيط زيست مي شود

4 – مشورت با متخصصين در امر كشاورزي، آبياري به موقع، استفاده از كودهاي كشاورزي به ميزان لازم، شخم زدن مناسب خاك، استفاده از آفت كشها در حد لازم و غيره

5 –  اولا: گاو جانوري خونگرم است و مقداري از انرژي را صرف گرم نگه داشتن بدن خود مي كند درحاليكه ماهي خونسرد است و نيازي به مصرف انرژي براي گرم نگه داشتن بدن خود ندارد  دوما: براي حركت كردن در خارج از آب انرژي بيشتري نسبت به حركت در آب لازم است (ماهي در آب زندگي مي كند و گاو در خشكي) سوما:  احتمالا مقدار مواد دفعي در گاو بيشتر از ماهي است لذا مقدار انرژي هدر رفته در ماهي كمتر از گاو مي باشد و به عبارت ديگر بازده تبديل انرژي در ماهي بيشتر از گاو است

6 – پنج درصد انرژي نور خورشيد (05/0) در برگ ذخيره مي شود و 4 درصد انرژي علف خورده شده (04/0) در بدن گاو ذخيره مي شود لذا مقدار انرژي نور خورشيدي كه  به بدن گاو مي رسد برابر است با 2/0 درصد يعني:

                                      2/0%   = 100 * 002/0                      002/0 = 04/0 * 05/0

 

 

 

فعاليت صفحه 85

1 - زيستگاه به محل زندگي جاندار گفته مي شود ولي محيط زيست به مجموعه عوامل زنده و غير زنده محيط زندگي جاندار گفته مي شود

2 - - توانايي بالا رفتن از درخت

 - توانايي استتار خود در ميان شنها

- توانايي محافظت از خود در برابر آنزيمهاي گوارشي، توانايي گرفتن غذاي خود از روده، توانايي چسبيدن به روده

- داشتن برگهاي بد مزه – داشتن تيغ و خار

- توانايي تنظيم آب بدن خود – توانايي تنظيم ميزان املاح بدن خود

3 – پرستوها: براي پيدا كردن جاهاي گرم و غذا            بعضي ماهيها: براي توليدمثل

4 – الف: بوجود آمدن علف ها و بوته ها         

      ب: بوجود آمدن درختچه ها و درختان كوچك          

      ج: بوجود آمدن درختان بزرگ

 

فعاليت صفحه 87               

  دانش آموزان بايد بطور عملي انجام دهند

فعاليت بالاي صفحه 88       

جمعيت شامل افراد متعلق به يك گونه است و بنابراي نوزادان قورباغه نيز بايد جزو جمعيت حساب شوند

فعاليت پائين صفحه 88      

 1 – با متعادل نگه داشتن ميزان تولد و مرگ و مير         2 – غذا

 

فعاليت صفحه 89

1 – براي محاسبه تراكم جمعيت در هر سال، بايد تعداد افراد جمعيت در آن سال را به مساحت كره زمين تقسيم كنيم به اين ترتيب تراكم جمعيت در سالهاي مختلف بصورت زير مي باشد:      سال 1980 =  79/32          

سال 1985 =  76/35     سال 1990 =  00/39      سال 1993 =  91/40      سال 1994 =  55/41

فعاليت صفحه 91      خاك، نفت، فلزات، آب، جنگلها و غيره

فعاليت صفحه 92     معمولا در كشورهاي صنعتي مشكلاتي مانند آلودگي هوا، آلودگي صوتي، كمبود مسكن، مشكلات ترافيك و غيره وجود دارد ولي در كشورهاي در حال توسعه كمبود غذا، سوء تغذيه، افزايش بي رويه جمعيت، كمبود بهداشت، گسترش بيماريهاي انگلي و ميكروبي و غيره وجود دارد

 

 

فعاليت صفحه 93

نصب فيلترهاي مختلف براي كارخانه ها و اتومبيل ها، استفاده از وسايل نقليه عمومي، عدم تخريب جنگلها، روي آوردن به استفاده از سوختهايي كه آلودگي توليد نمي كنند يا آلودگي كمتري توليد مي كنند، تصفيه فاضلابهاي كارخانه ها، استفاده از روشهاي زيستي براي مبارزه با آفت ها به جاي استفاده از سموم شيميايي و غيره

 

پرسش و تحقيق صفحه 94

1 - تجزيه كنندگان              

2 – الف: نور   ب: به شكل مواد غذايي

3 – زيرا مقداري از انرژي در اثر فعاليتهاي زيستي و نيز بوسيله ادرار و مدفوع در زنجيره هاي غذايي به هدر مي رود

4 – بلي، زيرا در اين صورت مقدار انرژي كه در زنجيره هاي غذايي به هدر مي رود كاهش مي يابد

5 – آلود كننده هاي خانگي مثل: زباله هاي خانگي، فاضلاب هاي خانگي، پاك كننده ها، ظروف يكبار مصرف، دود وسايل گرم كننده و غيره

      آلوده كننده هاي صنعتي مثل: مواد شيميايي، فاضلابهاي كارخانه ها، فلزات سنگين، دودكارخانه ها، آلودگي صوتي، لاستيك ها و غيره

       آلوده كننده هاي كشاورزي مثل: سموم كشاورزي، كودهاي شيميايي، دود و صداي ماشين آلات كشاورزي و غيره

       آلوده كننده هاي جامد مثل: پلاستيك، لاستيك، ظروف يكبار مصرف و غيره

      را ه حل: استفاده از ظروف چند بار مصرف، استفاده از مواد قابل تجزيه به جاي پلاستيك، بازجذب دوباره مواد، استفاده صحيح و به اندازه از مواد مختلف و غيره

6 – الف: ده هزار برابر  

      ب: انباشته شدن مواد در زنجيره هاي غذايي  

      ج: اين آلودگي ها مي توانند از طريق زنجيره هاي غذايي به انسان رسيده و سبب بيماري او شوند

7 – براي پيدا كردن جاهاي گرم در فصل زمستان و جاهاي خنك در تابستان و همچنين براي پيدا كردن مكان مناسب براي چراي دامهاي خود

 


فعاليت هاي فصل هشتم

 

فعاليت صفحه 97    بلي، زيرا براي توليد مثل بايد وارد سلولهاي ديگر شوند

فعاليت صفحه 99

اين كار براي بقاي ويروس اهميت زيادي دارد زيرا در طي اين مدت ويروس همراه با سلولها تكثير پيدا كرده و تعداد خودش را افزايش مي دهد

ايدز زيرا درمان ندارد و همچنين احتمال انتقال بيماري از افراد بيمار به افراد سالم بسيار زياد مي باشد

فعاليت صفحه 101        گياهي، زيرا داراي ديواره سلولي است

فعاليت صفحه 102 

زيرا با افزايش تعداد باكتريها اولا مقدار غذاي موجود در محيط كاهش مي يابد و ثانيا مقدار مواد سمي و مضر در محيط افزايش مي يابد كه اين دو عامل باعث مرگ و مير باكتريها و درنتيجه كاهش تعداد آنها مي شود

 

فعاليت صفحه 106

منحني نشان مي دهد كه در اولين تزريق، مدت زمان لازم براي توليد پادتن ها زياد ولي ميزان پادتن توليد شده كمتر مي باشد درحاليكه در دومين تزريق مدت زمان لازم براي توليد پادتن ها كمتر ولي ميزان پادتن توليد شده بيشتر مي باشد

فعاليت صفحه 107

1 – قطر باكتري 2000 نانومتر و اندازه ويروس فلج اطفال 28 نانومتر است بنابراين باكتري 43/71 برابر اندازه يك ويروس فلج اطفال است

2 – دوري از بيماري هاي ويروسي با رعايت بهداشت و استفاده از واكسن ها

3 – باكتريهاي تجزيه كننده سبب تجزيه مواد مي شوند، باكتريهاي شوره گذار و شوره زدا و باكتريهاي تثبيت كننده نيتروژن در چرخه نيتروژن دخالت دارند و ...

     فايده باكتريها بيشتر از زيان آنها است زيرا زندگي بدون وجود باكتريها ممكن نيست

4 – فعاليت گلبولهاي سفيد (زيرا بدن اعضاي پيوند شده را بيگانه تلقي كرده و سعي مي كند با ترشح پادتن با آنها مبارزه كند)

5 – الف: ميكروب ضعيف شده يا كشته شده و يا سم بي اثر شده ميكروبها

      ب: با ضعيف كردن يا كشتن يا بي اثر كردن سم ميكروبها توسط حرارت يا مواد شيميايي

       ج: زيرا اولا علت همه بيماريها ميكروبي نيست و دوما بعضي از ميكروبها دائما در حال تغيير هستند و نمي توانيم براي آنها واكسن بسازيم

       د: به عهده دانش آموز

6 – قارچها (بيماريهايي مانند كچلي، برفك دهان و غيره را ايجاد مي كنند)، كرمها (مانند كرم كدو كه انگل روده اي است)، تك سلوليها (مثل عامل بيماري مالاريا) و غيره

7 – شور كردن (با گرفتن آب ميكروبها آنها را از بين مي برد)، دودي كردن (مواد موجود در دود سبب كشته شدن ميكروبها مي شود)، ترشي انداختن (خاصيت اسيدي ترشي سبب مرگ ميكروبها مي شود)، خشك كردن (با گرفتن آب مواد غذايي از فعاليت و رشد ميكروبها جلوگيري مي كند)، حرارت دادن (گرما سبب مرگ ميكروبها مي شود)، منجمد كردن (سبب كاهش رشد ميكروبها مي شود)

8 – به عهده دانش آموز

9 – زيرا آنتي بيوتيك ها بر روي ويروس ها تاثيري ندارند علاوه بر اين بعضي از ويروسها به سرعت تغيير مي يابند بطوريكه نمي توانيم بر عليه آنها واكسن يا داروي موثري درست كنيم

10 – لوله كشي آب: از آنجايي كه لوله كشي آب گستردگي زيادي در شهرها دارد لذا آلودگي آن مي تواند سبب شيوع بيماريهاي واگير در يك شهر شود

پاستوريزه كردن: با از بين بردن ميكروبهاي بيماريزا سبب ممانعت از انتقال بسياري از بيماريهاي واگيردار از حيوان به انسان مي شود و در عين حال طعم و مزه غذا ها را نيز تغيير نمي دهد

واكسيناسيون: سبب مي شود تا بدن ما در مقابل بيماريهاي واگيردار مصونيت پيدا كند و به اين ترتيب واكسيناسيون تاكنون توانسته است جان ميليون ها نفر را نجات دهد

آنتي بيوتيك ها: موادي هستند كه باكتري ها را از بين مي برند و بنابراين براي بهبودي افرادي كه در بدن آنها عفونت (باكتري) وجود دارد بسيار مفيد هستند

 


موضوعات مرتبط: زيست دبیرستان، جواب فعاليت هاي زيست اول دبيرستان
[ دوشنبه ۱۳۹۰/۱۰/۱۲ ] [ 22:11 ] [ farzan&soroush ]
.: Weblog Themes By skin98 :.

welcome

درصورت تمایل برای تبادل لینک مارا با✮علمی و آموزشی✮ بشناسید

ز نژاد آريـــاییم تير آرش در کمانم، نام ايران بر زبانم...سرکشم چون کوه آتش، آتشم، آتشفشانم...چون سياوش پاک پاکم، همچو رستم پهلوانم، کاوه ام تارپود کاويانم...من ز ماد و از هخايم، از ارشک،من سرباز فدايي

دست هایی که کمک میکنند بسیار مقدس تر از لبهایی هستند که دعا می کنند.(کوروش بزرگ)
پاینده باد ایران و ایرانی.....
زنده باد نام و یاد بزرگ مرد تاریخ ایران عزیز کورش بزرگ.

فرزان لطفی
امکانات وب

دریافت ابزار 1+ گوگل-تم باکس

پارسی رنک